Help! Ik schrijf een boek

Selectie van blogs over de perikelen rond het schrijven van mijn eerste boek. Een deel van deze blogs verscheen ook op Schrijven Online.

Loe de Jong

Loe de Jong 800x200

De man in de bibliotheek die ik om hulp vroeg had er nog nooit van gehoord. ‘De boeken van wie?’.
‘Loe de Jong. Hij schreef Kroniek van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Twaalf delen, meer dan twintig boeken’.
‘Nooit van gehoord. Ik zoek het even op’. De behulpzame man was er via de digitale catalogus snel uit: ‘Het staat in ons archief. Dat moet u apart aanvragen’.

Wie wil weten wat precies waar en wanneer gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog kan niet om dit standaardwerk heen. Alles, maar dan ook Lees meer

Eerherstel

décalcomanie - 450x115

Hij is De Grote Afwezige in het leven van mijn hoofdpersoon. Omdat hij zowel in de werkelijkheid als ook als personage in het boek al vroeg dood gaat, speelt hij nauwelijks een rol in mijn boek. Toch liep ik deze zomer ongemerkt rond met hem in mijn koffer. De afgelopen vakantieperiode ben ik weinig aan schrijven toegekomen. Ik weet niet hoe andere schrijvers dat doen, maar schrijven tijdens Lees meer

Inspiratie

inspiration 1920x480

Voor mijn gevoel heb ik aan inspiratie geen gebrek. Toch wil mijn boek even niet vlotten, mijn strakke planning en de opgevoerde hoeveelheid woorden per dag ten spijt. Genoeg of niet, inspiratie was in ieder geval het onderwerp de afgelopen weken. Het diende zich aan in allerlei vormen en Lees meer

Dilemma’s

doors-1920x580

Dilemma’s. Ze kwamen met z’n allen tegelijk de afgelopen weken. Soms waren het kleine dilemma’s, zoals de ontdekking van nieuwe feiten die een al afgerond hoofdstuk op losse schroeven zetten (zie hierover ook mijn blog Detective) of het al dan niet opvoeren van nieuwe personages. Maar er waren ook heel grote die me kwelden. Zo worstelde ik met de vraag hoe je nu op verantwoorde manier een op waarheid gebeurd Lees meer